Tarieven

Laat de mogelijke kost zeker geen drempel bij juridische problemen zijn. Als u op tijd een advocaat raadpleegt, voorkomt u grotere problemen en dus ook grotere kosten. Wij hechten zeer veel belang aan duidelijke communicatie over onze erelonen. Tijdens een eerste gesprek toetsen we of en hoe wij u optimaal kunnen dienen. 

U komt te weten wat u van ons kunt verwachten en onder welke voorwaarden. Daar hoort een kostenafweging bij én we gaan na of u recht heeft op de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering dan wel of u in aanmerking komt voor een aanstelling door het Bureau voor Juridische bijstand (“pro deo”).  

Partners in Law - Advocatenkantoor Brugge

Wij hechten dan ook veel belang aan duidelijke communicatie over onze erelonen. We lichten die toe van zodra we zicht hebben op de aard van uw zaak. Wij hanteren geen vaste tarieven. Onze erelonen kunnen afhangen van allerhande factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid, de specialisatiegraad, de waarde van het geschil, enzovoort. Onze facturen omvatten naast onze prestaties ook vergoedingen voor gemaakte kosten. Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten bovendien verplicht om BTW aan te rekenen.

 

We maken hier graag correcte afspraken rond, zodat wij ons verder voluit op ons werk voor u kunnen concentreren. Indien u dit wenst, kan er tussen u en het kantoor een ereloonovereenkomst afgesloten worden. 

Partners in Law - Advocatenkantoor Brugge